1. Xác nhận công bố phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm Tỏi đen – Black Garlic

giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Giấy xác nhận quảng cáo tỏi đen Okko

quang cao