– CÔNG TY TNHH TM & SX THỰC PHẨM TÂN VIỆT Á
– Giấy CNĐKDN: 4102039047
– Ngày cấp: 04/5/2006, được sửa đổi lần thứ 1 ngày 26/09/2008.
– quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
– Địa chỉ:54M Đường HT44, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0972 162 162
– ĐT: +84 8 6250 8688 Email: toidenokko@gmail.com